Jak Kupić mieszkanie, albo dom na kredyt?


Kupujesz mieszkanie warto to przeczytać!

Jak znaleźć i kupić mieszkanie?

Kiedy już podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania na kredyt, napoczątku polecam wizytę w kilku bankach. Jeżeli nie będziesz ko-rzystał z kredytu,

Twoje zadanie jest ułatwione. Jednakże zakładam,że większość czytelników będzie korzystała z kredytu na zakupmieszkania. Przed wizytą zgromadź dokumenty potwierdzające

Twoje dochody: PIT za ubiegły rok, umowę o pracę, wszelkie umowy o dzieło. Pracownik banku ustali Twoją wstępną zdolność kredytową.Piszę „wstępną”, ponieważ niestety często później, w trakcie wery-fikacji wniosku, okazuje się, że banki nie biorą pod uwagę przy oce-nie zdolności kredytowej niektórych dochodów. Będąc w banku, po- bierz wzory zaświadczeń o zatrudnieniu i otrzymywanych docho-dach. Każdy bank posiada swoje własne druki. Kiedy będziesz znałswoją zdolność kredytową, zacznij rozglądać się zamieszkaniem. Tak, jak powiedziałem wcześniej – możesz korzystać z pomocy pośredni-ka, znajomych, ogłoszeń albo wszystkich tych źródeł jednocześnie.

W międzyczasie poproś w swoim miejscu pracy o wypełnieniedruków pobranych w bankach. Zazwyczaj wystawione przez zakładzaświadczenie jest ważne miesiąc. Na razie poproś w pracy, aby wypełnione zaświadczenia zostały przesłane faksem bezpośrednio do banku. Do kompletnego wniosku kredytowego będziesz potrzebowałoryginalnego zaświadczenia. Zaświadczenie wysłane faksem pozwoli bardziej precyzyjnie ustalić Twoją zdolność kredytową.

Ktoś powie:„Po co zaświadczenie wysłane faksem? Przecież bank ma moje umowy, z których jasno wynika, jakie mam dochody, a do umowy i tak będzie potrzebował oryginalnie wypełnionego zaświadczenia”.Niektóre instytucje mają tak zawiłe i pokrętne sposoby obliczaniazdolności kredytowej, że będzie lepiej, jeżeli na razie dostarczysz zaświadczenie przesłane faksem.

Oszczędzi Ci to późniejszych rozczarowań. Sam byłem świadkiem sytuacji, gdy pewna instytucjapodaną kwotę zarobków traktowała jako brutto, co automatyczniezmniejszało zdolność kredytową, mimo że w zaświadczeniu byłozaznaczone, iż kwota zarobków podana przez zakład pracy jest kwotą netto.

Ubiegając się w dwóch różnych bankach o kredyt w tej samej wysokości, możesz przez jedną instytucję zostać potraktowany jakoosoba nieposiadająca zdolności kredytowej, inna zaś uzna Cię zadobrego klienta posiadającego zdolność kredytową przewyższającąnawet wnioskowaną kwotę kredytu. W tym czasie oglądajnieruchomości, abyś miał rozeznanie dotyczące cen obowiązujących w okolicy, w której zamierzasz kupić mieszkanie.

Wytypuj kilka mieszkań. Wypełnij wnioski kredytowe w kilku wybranych wcześniej bankach. We wniosku musisz podać cel kredytowania uwzględniający cenę oraz adres konkretnej nieruchomości, którą chcesz kupić. Możesz wpisać we wniosku kredytowym nieruchomość, którą wcześniej oglądałeś i która Cię zainteresowała.

To jeszcze do niczego Cię nie zobowiązuje. Przynajmniej tak było dotej pory w bankach, w których ubiegałem się o kredyt. W międzyczasie możesz stwierdzić, że decydujesz się na nieru-chomość o podobnym metrażu, ale pod innym adresem. Ważne jest,aby kwota wnioskowana nie była mniejsza niż ta, której będzieszpotrzebował, ponieważ decyzja dotyczy konkretnej wielkości kredy-tu.Jeżeli na podstawie przedstawionych dokumentów bank pozytywnieoceni Twój wniosek kredytowy – zażądaj wystawienia promesy kredytu.

Jest to obietnica udzielenia kredytu. Ubiegając się o kredyt w kilku bankach, masz lepszą kartę przetargową. Kiedy otrzymaszz wybranego banku warunki kredytu, możesz przedstawić je w in-nym banku, aby zobaczyć, kto przedstawi Ci lepsze warunki kredytu.Niektóre banki mogą żądać za wystawienie promesy dodatkowejopłaty. Np. Bank Pekao SA pobiera za wystawienie promesy kredytu opłatę, ale ta opłata jest potem odejmowana z prowizji pobieranej odkredytobiorcy za udzielenie kredytu.

Piszę o promesie i o ubieganiusię o kredyt w różnych bankach, ponieważ ważne jest, abyś na sa-mym początku wiedział, jaki kredyt jesteś w stanie dostać. Ważne jest, abyś miał pewność otrzymania kredytu lub ewentualnie jeżeli uzyskanie gwarancji nie jest możliwe, minimalne ryzyko trudności z jego otrzymaniem, kiedy już zdecydujesz się na kupno konkretnej nieruchomości.

Niektóre osoby mają upatrzone mieszkanie lub nawet termin podpisania umowy końcowej, nie wiedząc jeszcze, czy mogą otrzymać kredyt w potrzebnej wysokości. Osobiście nie ufamustnej informacji pracownika obliczającego wstępną zdolność kredytową, ponieważ tego rodzaju zapewnienie nie jest w ogóle wiążące.

Ufam tylko pisemnym zapewnieniom. W sierpniu tego roku, kiedy rozważałem zakup nieruchomości, byłem w banku w celu obliczenia wstępnej zdolności kredytowej. Kiedy znalazłem odpowiadającą minieruchomość, wróciłem do tego banku po trzech tygodniach(w międzyczasie wyjechałem na wakacje) i okazało się, że mojazdolność kredytowa w tym banku zmniejszyła się w ciągu trzechtygodni aż o prawie 20 tysięcy złotych.

Akurat nastąpiła niekorzystnadla kredytobiorców podwyżka stóp procentowych i jednocześnie bank zmienił zasady obliczania zdolności kredytowej.

Pomocne?

Reklamy

Burmistrz konstancina dostaje absolutorium


 

Proces zazwyczaj zaczyna się od etapu planowania, w których plany są przygotowywane przez architekta i zatwierdzone przez klienta oraz wszelkie organy regulacyjne.
Następnie powierzchnia ziemi jest czyszczona, fundamenty są kopane i rowy do podłączenia do usług, takich jak kanalizacji, wody i elektryczności jeśli oczywiście działka jest uzbrojona.

Jeśli dom jest drewniany, przygotpwujemy ramę na której będzie się opierała cała konstrukcja.który będzie wspierać deski, siding i dach. Jeśli dom jest z cegieł, a następnie kursy cegły są ułożone do budowy ścian. Podłogi, ściany wewnętrzne belki i są skonstruowane jako budynek projektuje, z kanalizacji i instalacji elektrycznej do wody i energii elektrycznej jest zainstalowany w miarę potrzeb. Kiedy podstawowa struktura jest zakończona wtedy wewnętrzn

y wyposażeniowe ze światłami i Wyposażenia innych jest zrobione i dom jest urządzony i wyposażony w meble, szafki, dywany, zasłony i armatury innych.

Jakie jest wasze zdanie na ten temat?

Tymczasem burmistrz Konstancina Jeziorna otrzymał absolutorium jak podaje kurier południowy:)

Burmis

trz ko
nicna Jeziorna otrzymał absolutorium.ntans

Pan Burmistrz konstanina sprawuje się rewelacyjnie. MIeszkańcy a właściwie radni dali mu absolatorium.
Pan burmitrz spisuje się doskonale w obsłudze Parku i innych inwestycji podając informacje za kurierem południowym doprowadził do sytuacji że budżet otrzymał absulutorium.
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w środę 27 czerwca, radni udzielili burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni właściwie nie mieli większych zastrzeżeń do finansów gminy

Mieli racje?

Napisaliśmy o tym bo jedną z podstawowych informacji tutaj zamieszczonych był wpis dotyczący Parku w Konstancinie Jeziorna.